Vi på Fransson Israelsson Trafikskola har kunskapen att hjälpa dig

Tala om vad DU har för svårigheter med inlärningen, tex Dyslexi, Adhd, Asberger, språk- läs- skrivsvårigheter.

Vi arbetar helt efter elevens behov och lägger upp en utbildning därefter. Vi arbetar utifrån bilder och undviker text, eleven sitter då enskilt med lärare.

Material som vi använder oss av är lättlästa körkortsboken, körkortsboken med ljud och datortester där vi har ljudstöd.

Alla prov på Trafikverket har idag hörlurar, men det är även möjligt att göra teoriprovet muntligt eller med förlängd provtid (25min extra).

Vi hjälper dig ansöka om muntligt eller förlängt prov. För att få anpassat prov krävs ett lästest, det kan vi utföra på skolan. Om eleven inte redan har en diagos.

Prisexempel:

Lästest 700:-
Enskild teori 600:-/80min

*Vid mer informationKontakta oss!

teori3