Traktor

Traktorkort

Körkortstillstånd söker du på korkortsportalen.se

Vi hjälper dig med:

Teoriutbildning och bokar kunskapsprov på Trafikverket.

Du måste ha traktorkort eller körkort för att få köra traktor och motorredskap klass II (motorredskap som är konstruerade för en hastighet av högst 30 km/tim) på väg. Du får dock köra en kortare sträcka på väg om du kör till eller från en arbetsplats eller mellan en gårds ägor eller för liknande ändamål även om du inte har traktorkort eller körkort.

För att få ta traktorkort måste du ha fyllt 16 år. Om det finns särskilda skäl kan du få ta traktorkort redan vid 15 års ålder. Det krävs då åldersdispens.

Ska du ta traktorkort behöver du bara göra ett kunskapsprov. För att förbereda dig inför provet går du teorikursen och gör datortester. När provet är godkänt utfärdar Trafikverket ett traktorkort direkt.

Klicka här för att anmäla dig!

*Välj Traktorkort i rullisten.

Traktor